Angol
 

Patik, Varga és Társaik Zrt.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Adósoknak
 
Ügyvezetőknek

Ismertető a Csődeljárásról

E-mail Nyomtatás PDF

(2012. március 1. után indult ügyekben)

A csődeljárás fogalma:

A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós – a csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.

A csődeljárás megindítása:

A csődeljárási kérelmet benyújthatja az adós, illetve az a hitelező, aki követelését felszámolási eljárás helyett csődeljárásban kívánja érvényesíteni. 

Az adós nem nyújthat be csődeljárás iránti kérelmet, ha ellene csődeljárás van folyamatban, vagy felszámolás iránti kérelmet nyújtottak be ellene, és a felszámolás elrendeléséről már meghozták az elsőfokú végzést.

Bővebben...
 

Ismertető a Végelszámolásról

E-mail Nyomtatás PDF

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye.

1. A végelszámolási eljárás akadályai

Nem határozható el a végelszámolás:

• a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követően, a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik. • ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész a céget, illetve a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor, ezesetben a már megindult végelszámolás nem fejezhető be.

2. Melyik bíróság előtt kell kérni a végelszámolást?

A végelszámolással összefüggő nemperes eljárásokban a cég székhelye szerinti cégbíróság jár el.

3. A végelszámolás elhatározása

Bővebben...
 

Egyezség a felszámolási eljárásban

E-mail Nyomtatás PDF

1. Általános kérdések

A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap eltelte után a felszámolási zárómérleg benyújtásáig a hitelezők és az adós között bármikor helye van egyezségnek. Mindazok, akik a felszámolási eljárásban hitelezőként nem jelentkeztek be, egyezségkötés esetén az eljárás befejeződését követően követelésüket az adóssal szemben nem érvényesíthetik.

Bővebben...
 

Adóst terhelő kötelezettségek felszámolásnál

E-mail Nyomtatás PDF

Felhívjuk, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjét, hogy tegyen eleget a Cstv.31.§.-ába foglalt kötelezettségeinek. Ezen belül az adós köteles a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záróleltárt, valamint éves beszámolót (egyszerűsített éves beszámolót) készíteni, és azt a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni és nyilatkozni arról, hogy az, az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad, továbbá arról is, hogy a mérleg fogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen változások történtek.

Felhívjuk, továbbá arra, hogy az 1991. évi IL. törvény 26.§ (5) bekezdése alapján az adós a felszámolást elrendelő 1. fokú végzés kézhezvételét követően (a végzés jogerőre emelkedéséig) köteles legalább 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint céltartalékot képezni a felszámolás költségeire. A Cstv. 31.§ (1) bekezdésének i) pontja alapján pedig a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője a fentiek szerint elkülönített 100.000.-Ft-ot köteles a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a felszámoló rendelkezésére bocsátani.

Az összeget szíveskedjen átutalni, vagy befizetni társaságunknak az OTP Bank NYrt-nél vezetett 11743002-20197519. sz. bankszámlájára, – a közleményrovatban megjelölve az adós gazdálkodó szervezet nevét – hogy azt követően az adós nevére nyitandó bankszámlára továbbutalhassuk.

Amennyiben az átutalásnak, vagy befizetésnek bármilyen akadálya lenne, kérem, hogy azt szíveskedjen jelezni.

Bővebben...
 Pécsi irodánk

7621 Pécs, Felsőmalom u. 2. 2. em. 4.

telefon: 82/471-829 e-mail: info@patikvarga.hu

ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján hétfőn és csütörtökön: 8:00-14:00.

Budapesti irodánk

 

1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. 2. emelet

tel/fax: 1/235-0896

e-mail: info@patikvarga.hu


Nagyobb térképre váltás