Angol
 

Patik, Varga és Társaik Zrt.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Adósoknak Információk
 
Információk

Ismertető a Csődeljárásról

E-mail Nyomtatás PDF

(2012. március 1. után indult ügyekben)

A csődeljárás fogalma:

A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós – a csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.

A csődeljárás megindítása:

A csődeljárási kérelmet benyújthatja az adós, illetve az a hitelező, aki követelését felszámolási eljárás helyett csődeljárásban kívánja érvényesíteni. 

Az adós nem nyújthat be csődeljárás iránti kérelmet, ha ellene csődeljárás van folyamatban, vagy felszámolás iránti kérelmet nyújtottak be ellene, és a felszámolás elrendeléséről már meghozták az elsőfokú végzést.

Módosítás dátuma: 2012. november 26. hétfő, 06:53 Bővebben...
 

Ismertető a Végelszámolásról

E-mail Nyomtatás PDF

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye.

1. A végelszámolási eljárás akadályai

Nem határozható el a végelszámolás:

• a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követően, a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik. • ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész a céget, illetve a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor, ezesetben a már megindult végelszámolás nem fejezhető be.

2. Melyik bíróság előtt kell kérni a végelszámolást?

A végelszámolással összefüggő nemperes eljárásokban a cég székhelye szerinti cégbíróság jár el.

3. A végelszámolás elhatározása

Módosítás dátuma: 2012. november 26. hétfő, 06:53 Bővebben...
 

Egyezség a felszámolási eljárásban

E-mail Nyomtatás PDF

1. Általános kérdések

A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap eltelte után a felszámolási zárómérleg benyújtásáig a hitelezők és az adós között bármikor helye van egyezségnek. Mindazok, akik a felszámolási eljárásban hitelezőként nem jelentkeztek be, egyezségkötés esetén az eljárás befejeződését követően követelésüket az adóssal szemben nem érvényesíthetik.

Módosítás dátuma: 2012. november 26. hétfő, 06:54 Bővebben...
 

Adóst terhelő kötelezettségek felszámolásnál

E-mail Nyomtatás PDF

Felhívjuk, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjét, hogy tegyen eleget a Cstv.31.§.-ába foglalt kötelezettségeinek. Ezen belül az adós köteles a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záróleltárt, valamint éves beszámolót (egyszerűsített éves beszámolót) készíteni, és azt a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni és nyilatkozni arról, hogy az, az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad, továbbá arról is, hogy a mérleg fogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen változások történtek.

Felhívjuk, továbbá arra, hogy az 1991. évi IL. törvény 26.§ (5) bekezdése alapján az adós a felszámolást elrendelő 1. fokú végzés kézhezvételét követően (a végzés jogerőre emelkedéséig) köteles legalább 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint céltartalékot képezni a felszámolás költségeire. A Cstv. 31.§ (1) bekezdésének i) pontja alapján pedig a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője a fentiek szerint elkülönített 100.000.-Ft-ot köteles a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a felszámoló rendelkezésére bocsátani.

Az összeget szíveskedjen átutalni, vagy befizetni társaságunknak az OTP Bank NYrt-nél vezetett 11743002-20197519. sz. bankszámlájára, – a közleményrovatban megjelölve az adós gazdálkodó szervezet nevét – hogy azt követően az adós nevére nyitandó bankszámlára továbbutalhassuk.

Amennyiben az átutalásnak, vagy befizetésnek bármilyen akadálya lenne, kérem, hogy azt szíveskedjen jelezni.

Módosítás dátuma: 2015. január 27. kedd, 09:25 Bővebben...
 Pécsi irodánk

7621 Pécs, Felsőmalom u. 2. 2. em. 4.

telefon: 82/471-829 e-mail: info@patikvarga.hu

ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján hétfőn és csütörtökön: 8:00-14:00.

Budapesti irodánk

 

1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. 2. emelet

tel/fax: 1/235-0896

e-mail: info@patikvarga.hu


Nagyobb térképre váltás